118

Myndigheter och Samarbetspartners

Brandvarnare är en fråga om liv och hälsa. Det är många myndigheter involverade för att reglera och kontrollera så att alla bostäder förses med säkra och funktionella brandvarnare.

BrandvarnareGruppen samverkar med både myndigheter och organisationer för att sprida medvetenhet och kunskap om betydelsen av brandvarnare för ett tryggt och säkert boende. 

Här kommer länkar och kortfattade beskrivningar om viktiga myndigheter och BrandvarnareGruppens samarbetspartners.

Boverket (tillsynsmyndighet för brandvarnare)
I Boverkets ByggRegler finns ett särskilt kapitel om Brandskydd. I avsnitt 5:2613 kan man läsa om krav på installation av Brandvarnare, placering och funktionskontroll. Boverket är också officiell tillsynsmyndighet och har ansvar för marknadskontrollen av Brandvarnare. Läs: Boverket: Brandskydd i din bostad

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB (tidigare bl.a. Räddningsverket)
Råd och anvisningar för brandsäkerhet ges ut av MSB. De bedriver också olika kampanjer för ökad brandsäkerhet. 
MSB har aviserat nollvision för brandskyddet - ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i bränder. Fungerande brandvarnare ligger som nummer ett i åtgärder för ett brandsäkert hem.
Läs: Brandskydd för privatpersoner 
Läs: Brandskydd i Bostäder - för dig som ger råd
Läs: Sökresultat om brandvarnare på MSBs webbplats.

Strålsäkerhetsmyndigheten
Övervakar strålsäkerheten. Alla importörer av joniserande brandvarnare ska vara godkända av SSM - Strålsäkerhetsmyndigheten
Från 1970-talet och fram till början av 2000-talet rekommenderade myndigheterna i Sverige joniserande brandvarnare. Den stråldos som dessa avger är helt negligerbar för enskilt bruk. (Ett års användning av en joniserande brandvarnare i ett rum motsvarar inte mera än den naturliga bakgrundsstrålning som man får av en 15 minuters promenad utomhus). 

Naturvårdsverket
Brandvarnare som kasseras ska hanteras som el-avfall. Naturvårdsverket är den myndighet som föreskriver och övervakar att alla företag tar sitt producentansvar för omhändertagande av avfallet. 

El-Kretsen
Genom El-Kretsen samverkar näringslivets företag i ett gemensamt system för insamling och omhändertagande av elektriskt och elektroniskt avfall. Genom medverkan i El-Kretsen tar företagen sitt producentansvar så som krävs av Naturvårdsverket. 
Alla medlemmar i BrandvarnareGruppen är anslutna till El-Kretsen

Brandskyddsföreningen
Brandskyddsföreningen är en medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information, utbildning och rådgivning hjälper vi människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd.
De ger ut många goda råd som starkt kan rekommenderas. För en sammanställning på Brandskyddsföreningens hemsida klicka här.

 

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.