106

Välkommen till BrandvarnareGruppen

Månadens maning:
Sommarfest med grillning - testa dina brandvarnare!

Är dina brandvarnare äldre än 10 år - byt ut dem

BrandvarnareGruppen är en branschförening för leverantörerna av brandvarnare för konsumentbruk. Flertalet av de företag som levererar brandvarnare i Sverige är medlemmar i BrandvarnareGruppen. Nästan alla brandvarnare som säljs i Sverige kommer från medlemmar i BrandvarnareGruppen. 

På vår hemsida finner du information om branschföreningen och brandvarnare. Via medlemsförteckningen når du lätt företagens hemsidor för att få information om det aktuella utbudet av brandvarnare.

Kontakta gärna BrandvarnareGruppen eller något av medlemsföretagen, helst med e-post, om du har frågor kring brandvarnare.

Brandvarnare - en billig livförsäkring - ger dig tid att rädda dig och din familj 

Att installera brandvarnare är den i särklass viktigaste och enklaste åtgärden för att åstadkomma trygghet och ett brandsäkert hem. 
Brandvarnare är enkla att skaffa och installera och övervakar kontinuerligt uppkomsten av rökpartiklar. 
Brandvarnaren larmar så att alla i bostaden får tid att reagera och vidta åtgärder. 
Det viktigaste är att se till att alla kommer i säkerhet ut ur bostaden. 

Brandvarnardagen 1 december: 
Aktiv mot brand - kampanj för att minska antalet bostadsbränder 

- Fungerande brandvarnare är ledordet

Den 1 december infaller den årliga Brandvarnardagen. Dagen uppmärksammar att en fungerande brandvarnare är det bästa skyddet mot brand i hemmet.

Ingen ska behöva omkomma för att brandvarnare saknas eller inte fungerar. Läs mer.

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.