103

Bli medlem

Företag som importerar och levererar brandvarnare till den svenska marknaden, dvs sätter brandvarnare på marknaden, är välkomna som medlemmar i BrandvarnareGruppen. En förutsättning för medlemskap är att företaget tar sitt producentansvar och är anslutet till El-Kretsen. 

BrandvarnareGruppen syftar till att ge företagen en gemensam plattform för informationsutbyte, marknadsdata, omvärldsbevakning och kommunikation med berörda myndigheter. BrandvarnareGruppen är remissinstans för myndigheterna. 

Huvuddelen av kommunikationen inom BrandvarnareGruppen sker per mail, men minst ett samlande föreningsmöte sker årligen, oftast med gäster från myndigheter eller andra intressenter. 

Den löpande verksamheten sköts av styrelsen och kansliet. Hemsidan syftar till att förmedla besök på medlemmarnas hemsidor. 

BrandvarnareGruppen är en näringsdrivande förening, utan vinstintresse, som verkar enligt årlig budget och med auktoriserad revisor.  

För ytterligare information och ansökan om medlemskap kontakta
Monica Eriksson, Tel: 0765 47 48 43, e-post: info@brandvarnaregruppen.se
eller någon av styrelsens medlemmar. 
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.