108

Skötsel av Brandvarnare

Läs noga igenom bruksanvisningen och spara den. Där står bl a var brandvarnaren ska placeras, hur den ska monteras, hur man testar och sköter brandvarnaren samt batteribyte och vilka batterier som ska användas. 

Åtgärderna för att sköta en brandvarnare är mycket enkla, men viktiga. 

BrandvarnareGruppen rekommenderar att brandvarnare byts ut vart 10:e år. Du kan se på din brandvarnares märkning när den är tillverkad. 

1. Kontrollera

Kontrollera en gång i månaden att brandvarnaren fungerar. Det görs genom att trycka på testknappen. Håll inne några sekunder tills larmsignalen hörs. Testknappen kontrollerar samtliga nödvändiga funktioner i brandvarnaren. 

Testa inte med rök eftersom detta kan vara missvisande om inte korrekt testutrustning användes. 
Testa inte med öppen låga, eftersom detta kan skada brandvarnaren samt innebära fara för omgivningen. 

Om det inte hörs någon larmsignal när man testar så är det dags att byta batteri. 

Efter batteribytet kontrollerar man på nytt funktionen genom att trycka på testknappen. Om det trots nytt batteri ändå inte hörs någon larmsignal är det dags att kassera den gamla brandvarnaren och installera en ny. Den kasserade brandvarnaren hanteras som el-avfall.

 2. Rengör 

Rengör regelbundet, gärna i samband med test av brandvarnaren, och speciellt vid oönskade larm bör man dammsuga brandvarnare med en mjuk borste. Man kan även torka av den med en mycket lätt fuktad trasa. 
För bästa resultat:
1. dammsug
2. blås
3. dammsug

3. Var uppmärksam på batteribytessignalen

Alla batteridrivna brandvarnare avger en liten signal, oftast ett litet pip, ca en gång per minut när det är dags att byta batteri. Signalen varar i ca en månad. Brandvarnaren fungerar som vanligt under denna tid, men byt batteri så fort du hör pipet.

4. Kassering av uttjänta brandvarnare

När din brandvarnare inte längre fungerar lämnar du den till återvinning, oftast kommunens återvinningscentral men det kan också finnas lokala lösningar med mer fastighetsnära insamling. Då kommer den att förbehandlas och materialet kan återanvändas så att vi gemensamt sparar på jordens resurser. Du behöver inte plocka ut batteriet, det kan sitta kvar när du lämnar in brandvarnaren, det kommer till rätt återvinning ändå. Om du däremot byter batteri så lämnar du det gamla batteriet till batteriinsamlingen, också det på en återvinningscentral eller i andra lokala lösningar, exempelvis batteriholk.

Brandvarnaregruppen samarbetar med El-Kretsen vad gäller insamling och återvinning av såväl brandvarnare som batterier.
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.