109

Oönskade larm

Det finns ett antal faktorer som kan utlösa oönskade larm. Några av dessa kan vara:

Hög luftfuktighet

Vid hög luftfuktighet (över 90 % relativ fuktighet) kan oönskade larm uppstå. Detta beror på ökad känslighet eller kondens i detektionskammaren. 
Kan uppstå vid öppnandet av en badrumsdörr, vid användning av ångstrykjärn, vid årstider med hög luftfuktighet (ev i kombination med luftföroreningar etc.). 
Det kan vara svårt att komma till rätta med dessa problem, men en lösning kan vara att flytta brandvarnaren (om den sitter t ex utanför badrummet eller vid en ventil för ånga), eller att försöka minska luftfuktigheten i bostaden.

Naturliga rökpartiklar i luften 

Dessa kan vara synliga eller osynliga, och ex. komma från spisugnen, brödrosten eller från en öppen spis eller liknande. Det kan också vara rökpartiklar som finns i luften, ex. vid större skogsbränder (även i annat land!). 
Problemen kan ibland minskas genom att flytta brandvarnaren, alternativt vädra ut rökpartiklar, eller stänga ute partiklar som kommer utifrån.

Smuts & föroreningar 

Brandvarnarna kan få förhöjd känslighet om smuts och damm förorenar detektionskammaren.
Speciellt vid oönskade larm bör man dammsuga brandvarnare med en mjuk borste. Man kan även torka av den med en mycket lätt fuktad trasa. 
För bästa resultat:
1. dammsug
2. blås
3. dammsug

Batteribytarsignalen

Batteribytarsignalen ska ej förväxlas med larm. Batteribytarsignalen är önskad och ska följas upp med batteribyte och funktionskontroll genom testknappen.  
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.