116

Brandvarnardagen

Brandvarnardagen är en temadag som infaller den 1 december varje år efter beslut i nordiska ministerrådet. Hela Norden uppmärksammar dagen. Människor runt om i Norden påminns då om att testa brandvarnaren för att veta att den fungerar. Dagen är ofta också start på lokala kampanjer om brandskydd. Kampanjerna har som målsättning att öka antalet fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning samt att få fler privatpersoner att regelbundet testa sin brandvarnare.

På Brandvarnardagen uppmanas också alla att ansluta till SMS-tjänsten Skydda dig mot brand för att regelbundet bli påmind via sms om att kontrollera sin brandvarnare. 
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.