115

Aktiv mot brand

- Vi vill påminna om att en brand växer fort, och att en fungerande brandvarnare larmar snabbt så att du kan släcka eller ta dig ut. Cirka 120 personer omkommer i bränder varje år. Nio av tio som omkommer i brand gör det i hemmet. En brandvarnare är det bästa, enklaste och billigaste sättet att skydda sig, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB.

MSB-sajten Din säkerhet ger en samlad information om samhällets rekommendationer om brandvarnare

Kampanjen är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Brandskyddsföreningen, BrandvarnareGruppen, SABO Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Svensk försäkring, Länsstyrelserna och räddningstjänster i Sverige.

Läs mer om Aktiv mot brand...
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.