115

Aktiv mot brand - nationell strategi för stärkt brandskydd

Aktiv mot brand handlar om att arbeta förebyggande med kommunikation, kunskap och med individen i fokus. På det sättet förbättrar vi brandskyddet för privatpersoner.

Nationell strategi för stärkt brandskydd (länk till MSB)
Ingen i Sverige ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. Det är den vision MSB arbetar för tillsammans med myndigheter, kommuner och andra organisationer utifrån nationella strategin för hur brandskyddet kan stärkas genom stöd till enskilda. Strategin har nu tagit sikte på 2030 med uppdaterade mål och åtgärder.

- Vi vill påminna om att en brand växer fort, och att en fungerande brandvarnare larmar snabbt så att du kan släcka eller ta dig ut. Cirka 90 personer omkommer i bränder varje år (källa MSB). En brandvarnare är det bästa, enklaste och billigaste sättet att skydda sig, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB.

 

BrandvarnareGruppen är representerade i den Nationella samverkansgruppen för brandskydd tillsammans med en rad andra myndigheter och organisationer. 

 

MSB-sajten Din säkerhet ger en samlad information till medborgarna om samhällets rekommendationer om hemberedskap (ex brandvarnare), brandsäkerhet och naturolyckor.

Hämta broschyr om hur du skyddar dig mot brand hemma här (MSB).

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.