BrandvarnareGruppen
Sök
Välkommen till
BrandvarnareGruppen

 


Brandvarnare ger trygghet

BrandvarnareGruppen
är en branschförening för leverantörerna av brandvarnare för konsumentbruk.
Flertalet av de företag som levererar brandvarnare i Sverige är medlemmar i BrandvarnareGruppen.
Nästan alla brandvarnare som säljs i Sverige kommer från medlemmar i BrandvarnareGruppen.

På vår hemsida finner du information om branschföreningen och brandvarnare.
Via medlemsförteckningen når du lätt företagens hemsidor för att få information om det aktuella utbudet av brandvarnare.

Kontakta gärna BrandvarnareGruppen eller något av medlemsföretagen, helst med e-post, om du har ytterligare frågor kring brandvarnare.

Brandvarnare - en billig livförsäkring - ger dig tid att rädda dig och din familj Att installera brandvarnare är den i särklass viktigaste och enklaste åtgärden för att åstadkomma trygghet och ett brandsäkert hem.
Brandvarnare är enkla att skaffa och installera och övervakar kontinuerligt uppkomsten av rökpartiklar.
Brandvarnaren larmar så att alla i bostaden får tid att reagera och vidta åtgärder.
Det viktigaste är att se till att alla kommer i säkerhet ut ur bostaden.


För bästa säkerhet: en brandvarnare i varje rum

----

Inför Brandvarnardagen 1 december:
Aktiv mot brand - stor kampanj ska minska antalet bostadsbränder

 Den 1 december blir Brandvarnardagen startskottet för den nya och långsiktiga kampanjen Aktiv mot brand. Bostadsbränderna ska bli färre genom att människor blir medvetna om brandriskerna hemma och förebygger dem.

Ett mål med kampanjen är att öka antalet fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i landets bostäder.

- Vi vill påminna om att en brand växer fort, och att en fungerande brandvarnare larmar snabbt så att du kan släcka eller ta dig ut. Cirka 120 personer omkommer i bränder varje år. Nio av tio som omkommer i brand gör det i hemmet. En brandvarnare är det bästa, enklaste och billigaste sättet att skydda sig, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB.

Kampanjen är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Brandskyddsföreningen, BrandvarnareGruppen, SABO Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Svensk försäkring, Länsstyrelserna och räddningstjänster i Sverige.

Läs mer om Aktiv mot brand...

 


 


----

 
Medlemslogin       

Klara Norra Kyrkogata 31 | Box 22 307 | 104 22 Stockholm | Tel. 08 - 508 93 800 |