BrandvarnareGruppen
Sök
Välkommen till
BrandvarnareGruppen

BrandvarnareGruppen
är en branschförening för leverantörerna av brandvarnare för konsumentbruk.
Flertalet av de företag som levererar brandvarnare i Sverige är medlemmar i BrandvarnareGruppen.
Nästan alla brandvarnare som säljs i Sverige kommer från medlemmar i BrandvarnareGruppen.

På vår hemsida finner du information om branschföreningen och brandvarnare.
Via medlemsförteckningen når du lätt företagens hemsidor för att få information om det aktuella utbudet av brandvarnare.

Kontakta gärna BrandvarnareGruppen eller något av medlemsföretagen, helst med e-post, om du har ytterligare frågor kring brandvarnare.

Brandvarnare - en billig livförsäkring - ger dig tid att rädda dig och din familj Att installera brandvarnare är den i särklass viktigaste och enklaste åtgärden för att åstadkomma trygghet och ett brandsäkert hem.
Brandvarnare är enkla att skaffa och installera och övervakar kontinuerligt uppkomsten av rökpartiklar.
Brandvarnaren larmar så att alla i bostaden får tid att reagera och vidta åtgärder.
Det viktigaste är att se till att alla kommer i säkerhet ut ur bostaden.


För bästa säkerhet: en brandvarnare i varje rum

----

Brandvarnardagen 1 december:
Aktiv mot brand - stor kampanj ska minska antalet bostadsbränder

- Fungerande brandvarnare är ledordet

Den 1 december infaller den årliga Brandvarnardagen. Dagen uppmärksammar att en fungerande brandvarnare är det bästa skyddet mot brand i hemmet.
 Ingen ska behöva omkomma för att brandvarnare saknas eller inte fungerar. Läs mer. 


----

 
Medlemslogin       

P O Hallmans gata 19 | 112 69 Stockholm | Tel. 076 53 57 641 |