117

Testa brandvarnarna - bli påmind via SMS

För två år sedan tog nätverket Aktiv mot brand, som MSB driver, initiativ till en SMS-tjänst som kostnadsfritt skickar en påminnelse om att testa brandvarnaren. Fler än 13 000 personer har hittills registrerat sig som prenumeranter på tjänsten, som finns på www.skyddadigmotbrand.se.

I år (2016)lanserar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en tävling där allmänheten uppmanas att värva nya prenumeranter till en SMS-tjänst som påminner om att testa sin brandvarnare.

I Sverige inträffar det ungefär 6 000 bostadsbränder varje år, varav många under december och januari. De flesta hushåll har en brandvarnare, men i vart tionde hem fungerar den inte. För att fler ska testa sin brandvarnare regelbundet vill vi att så många som möjligt ska registrera sig på vår SMS-tjänst, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB.

Värvningstävlingen för allmänheten startar i samband med brandvarnardagen den 1 december och pågår till och med den 15 december. Tävlingen kommer att marknadsföras i olika digitala kanaler och flera av Aktiv mot brands medlemmar lyfter fram tjänsten i sina lokala kampanjer.

Den som värvar flest nya prenumeranter till SMS-tjänsten vinner en dags praktik på en brandstation eller en iPad. Alla som värvar minst en prenumerant kan vinna en designad brandvarnare.

Mer information om tävlingen finns på www.skyddadigmotbrand.se 
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.