120

Om det brinner

Vad gör man om brandvarnaren larmar och indikerar rök  

Ett larm ska alltid tas på allvar. 

Rädda
 dig själv och de som är i fara.
Varna alla som hotas av branden.
Larma 112.
Släck branden om du tror att du klarar det.

Brinner det i din lägenhet ...
Stäng in branden.  Ta dig ut och stäng dörren efter dig.

Brandskydd i hemmet
Ett bra skydd mot brand skapar trygghet för dig och din familj. Men var finns de största riskerna i mitt hem, hur gör man när det brinner och vilken utrustning ska man ha? 

 

Ta del av några grundläggande tips på hur du bäst skyddar dig och din omgivning:


 

Läs mera om förebyggande brandskydd från MSB

Brandvarnare - en billig livförsäkring - ger dig tid att rädda dig och din familj 

Att installera brandvarnare är den i särklass viktigaste och enklaste åtgärden för att åstadkomma trygghet och ett brandsäkert hem. 
Brandvarnare är enkla att skaffa och installera och övervakar kontinuerligt uppkomsten av rökpartiklar. 
Brandvarnaren larmar så att alla i bostaden får tid att reagera och vidta åtgärder. 
Det viktigaste är att se till att alla kommer i säkerhet ut ur bostaden. 

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.