101

Om BrandvarnareGruppen

BrandvarnareGruppen är en leverantörsförening för företag som importerar brandvarnare till den svenska marknaden. Nästan alla brandvarnare som säljs i Sverige kommer från något av BrandvarnareGruppens medlemsföretag. 

BrandvarnareGruppen är icke vinstdrivande och har till uppgift att tillvarata medlemsföretagens intressen vad gäller brandvarnare. 

En av BrandvarnareGruppens viktigaste uppgifter är att vara remissinstans och hålla kontakt med myndigheter och organisationer för brandsäkerhet. Mera om dessa kontakter och deras uppgifter för brandvarnare kan du läsa här - Myndigheter och samarbetspartners. 

Grundkraven för alla brandvarnare är att de ska vara konstruerade och tillverkade enligt gällande harmoniserad EU-standard (SS-EN 14604), vara typprovade och CE-märkta. 

BrandvarnareGruppen är delägare i El-Kretsen som är näringslivets serviceföretag för insamling och omhändertagande av elektriskt och elektroniskt avfall samt batterier. 

Samtliga medlemmar i BrandvarnareGruppen tar sitt producentansvar för miljön genom att vara anslutna till El-Kretsen

Medlemsförteckning och länkar till BrandvarnarGruppens företag finner du här.

GDPR

BrandvarnareGruppens personuppgiftsansvarige är Monica Eriksson som också ansvarar för BrandvarnareGruppens kanslifunktion. BrandvarnareGruppens dataskyddspolicy är fastställd av årsmötet 2018-05-22. Policyn i sin helhet kan hämtas här. 

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.