107

Placering av brandvarnare

För en säker funktion och snabbt larm vid rökutveckling eller öppen brand är det viktigt att brandvarnare finns där de ges bästa förutsättningar för att snabbt reagera och varna. 

Hur många brandvarnare behöver man

För optimal säkerhet är en brandvarnare per rum att rekommendera, dock inte kök och badrum. 
Det finns några tumregler:
- minst en brandvarnare per våningsplan
- högst avstånd mellan brandvarnare 12 meter (SRVFS 2007:1 Statens Räddningsverks Allmänna Råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder)
- en brandvarnare täcker normalt ca 60 m2 (SRVFS 2007:1)
- minst en brandvarnare i eller i anslutning till sovrummet
- normalt stängda dörrar (t ex när man sover) kräver brandvarnare i rummen på båda sidor om dörren 
- komplicerade planlösningar kräver brandvarnarplanering i varje sammanhängande våningsdel för sig

I taket

De flesta brandvarnare är konstruerade för att sitta mot ett tak.
Rök och brandgaser stiger uppåt och lägger sig under taket. Brandvarnarens ingångshål ligger runt brandvarnaren mot taket. 
Placera brandvarnaren med minst 50 cm avtånd från väggen. 
Vid öppen taknock ska brandvarnaren sättas en bit ner, ca 1 m horisontellt från nocken.

Sätt inte brandvarnare på väggen eller på öppet liggande bjälkar eller långt ner på sluttande tak. 

Mera om placering

Det finns många som poängterar betydelsen av brandvarnare och ger goda råd Följande text kommer från MSB´s hemsida:
- Brandvarnare placeras i den väg som de boende ska använda för att komma ut i det fria från sovrummen. 
- Placera brandvarnarna i taket och minst 50 cm från väggen. 
- Sätt brandvarnare utanför sovrummen. 
- I ett hus med flera våningar bör det finnas minst en brandvarnare på varje plan. Varm rök stiger uppåt. Brandvarnare bör därför placeras högst upp i taket ovanför trappan.
- Sätt brandvarnarna så att de inte orsakar onödiga larm, till exempel vid matlagning.

Tänk på
- Stängda dörrar kan hindra röken från att nå brandvarnaren. 
- För bästa funktion ska brandvarnaren alltid sitta i taket. Det ska dessutom finnas minst 50 cm fritt utrymme kring brandvarnaren.
- Luft från ventiler och takfläktar kan blåsa bort röken från brandvarnaren så att larmet fördröjs.
- Brandvarnaren ska inte placeras nära ventilationsöppningar. Den bör inte heller placeras i utrymmen där den riskerar att ge ifrån sig falsklarm, till exempel i köket eller badrummet.
- En stängd dörr hindrar röken från att nå brandvarnaren och dämpar ljudet från brandvarnaren så att det kan vara svårt att uppfatta.

Läs mera i de gemensamma rekommendationerna om brandskydd (Brandskydd i bostäder - för dig som ger råd) som är framarbetade av MSB, BrandvarnareGruppen, Boverket, Brandskyddsföreningen, Svensk Försäkring, Räddningstjänsten Höganäs, Räddningstjänsten DalaMitt, Svebra och Fastighetsägarna i Sverige. 

Läs mera i Statens Räddningsverks Allmänna Råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder SRVFS 2007:1

Läs meraSkydda dig mot brand - samlad information för privatbostäder (MSB).

Följande text kommer från Brandskyddsföreningens hemsida:
Brandvarnarna ska placeras enligt leverantörens anvisningar, generellt gäller dock följande:
- Brandvarnarna placeras i rummets högsta punkt och helst mitt i rummet.
- Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.
- Brandvarnarna ska sitta i taket, inte på väggen.
- Ett fritt utrymme på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnarna.
- Brandvarnare ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.
- Placera inte brandvarnare nära köksspisen eller i badrum, garage eller hobbyrum där den kan orsaka irriterande falsklarm.

Glöm inte att testa dem när du monterat upp dem! 
Läs mer hos  Brandskyddsföreningen  som har Goda råd om brandvarnare.
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.