116

Brandvarnardagen

Brandvarnardagen är en temadag som infaller den 1 december varje år efter beslut i nordiska ministerrådet. Hela Norden uppmärksammar dagen. Människor runt om i Norden påminns då om att testa brandvarnaren för att veta att den fungerar. MSB uppmärksammar varje år Brandvarnardagen med aktiviteter i kampanjen Aktiv mot brand. Dagen är ofta också start på lokala kampanjer om brandskydd. Kampanjerna har som målsättning att öka antalet fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning samt att få fler privatpersoner att regelbundet testa sin brandvarnare.

Sedan 2016 uppmärksammas Brandvarnardagen med en tävling som uppmanar alla att värva abonnenter till SMS-tjänsten Skydda dig mot brand för att regelbundet bli påmind om att kontrollera sin brandvarnare. 

Tidigare år har Brandvarnardagen uppmärksammats med lansering av filmer om brandsäkerhet och kontroll av brandvarnare. Bl a den uppskattade filmen Sov gott- vakna fort med Anders Öfvergård (Arga snickaren) som klickats 265 000 gånger på Youtube. Titta här.
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.